Yuuishi Kobayashi

Via sakuraYuuishi Kobayashi. Marble torso superimposed on the Kyoto skyline 1949 -do

Yuuishi Kobayashi. Marble torso superimposed on the Kyoto skyline 1949
Via sakura-do

 

Publicités