Kishin Shinoyama

Kishin Shinoyama 1969. Via liveauctioneers

Kishin Shinoyama 1969. Via liveauctioneers

Publicités