Kiyoshi Suzuki

Kiyoshi Suzuki. Ajima on the sands, Pusan1986. Vintage gelatin silver print ©Yoko Suzuki

Kiyoshi Suzuki. Ajima on the sands, Pusan1986. Vintage gelatin silver print ©Yoko Suzuki

 

Publicités